Zaatikový žlab plochá střecha

Plynulému odtoku vody k okapu, do žlabů nebo vtoků nemají bránit žádné. Rozlišujeme ploché střechy dle:. Mezistřešní, zaatikový a podokapní žlab.

Všeobecné požadavky na konstrukce plochých střech. Plechové zaatikové a mezistřešní žlaby jsou poměrně často zdrojem zatékání u plochých , ale také u šikmých střech. Vyskytují se na střechách.

Odvodnění plochých střech pomocí podokapních, zaatikových nebo mezistřešních žlabů lze bez rizika použít jen u střech bez tepelné izolace, . Návrh velikosti žlabu vychází z velikosti půdorysného průmětu plochy , kterou je. Odvodňování střech pomocí mezistřeších či zaatikových žlabů se snažíme, . Ale proč vytvářet detail technicky složitý a finančně náročný, jako např. RHEINZINK-vně ležící nadřímsový žlab ,. Přední hrana žlabu přitom zůstává rovnoběžná s okapní hranou střechy, což je z. Detail 402: Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou – střecha s klasickým pořadím vrstev.

Detail 602: Opracování zaatikového žlabu fólií FATRAFOL.

Velikosti půdorysné plochy. Tato norma udává mimo jiné minimální sklony žlabů (viz. tab. 1) či průřez žlabů.

Plochá střecha : střecha se sklonem vnějšího povrchu menším než 10°. Návrh žlabu se odvíjí od geometrie spádování střechy, způsobu odvodnění, polohy. Nepochozí plochá střecha na betonové konstrukci s hydroizolací z asfaltových. Pochozí plochá střecha s pochozí vrstvou tvořenou dlažbou do betonu – atika.

Jednoplášťové ploché střechy s EPS – kotvená fólie mPVC – podokapní žlab. Podstřešní žlab – speciální žlab umístěný do prostoru. Nadřímsový, zaatikový žlab – žlab krytý římsou, příp. Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45°včetně.

Vyspádované do zaatikových žlabů. Podle důležitosti chráněných prostor pod střechou se doporučuje žlaby opatřit vyhřívá- ním. Zaatikové a mezistřešní žlaby se nemají navrhovat. Možnosti spádování plochých střech při vnitřním odvodnění. Tvary žlabů nejčastěji půlkruhové , čtyřhranné , lichoběžníkové.

V prezentaci jsou uvedeny zásady a způsoby odvodnění plochých střech , včetně jejich popisu a definice. Lůžko zaatikového žlabu bývá zpravidla vytvořeno prkenným korytem. Jiným případem je žlab na ploché střeše , u kteréhoje zdivo bez hlavnířímsy vyvedeno .

Vnitřní plechové žlaby (mezistřešní, zaatikové ) jsou pravidelným. Rádi bychom vám představili další projekty hydroizolace plochých střech. Voda se na střechu dostává buďsrážkami (déšť, sníh, kroupy) nebo závlahou. Odvodnění střešní plochy zajišťují žlaby (mezistřešní, zaatikové ) zaústěné do . Minimální sklon žlabu až.

Ke stažení jsou konstrukční detaily:- Kalzip vaznicová střecha – Kalzip vazníková střecha – Typické detaily-. Ploché střechy se v minulosti staly oblíbenou střešní konstrukcí, zejména u panelových. V případě nebezpečí zamrzání vtoků nebo žlabů je možné tyto prvky vyhřívat .