Revize hromosvodů lhůty

Lhůty revizí a kontrol hromosvodů podle příslušných norem. Revize elektro, hromosvody , elektrické spotřebiče, lhůty revizí , termíny revizí. Systém ochrany před bleskem neboly hromosvody se revidují zejména podle toho dle jaké normy byly zhotoveny. Každá revize má jasně danou platnost, kterou musíte ještě před vypršením obnovit, chcete-li zařízení i nadále používat.

Tabulky s termíny revizí pro různá prostředí a způsob používání elektrického zařízení.

Lhůty pravidelných revizí podle působení vnějších vlivů naleznete zde. Objekt dle povahy zpracovaných látek. Dobrý den, žijeme v bytovém domě na malém městě. Přes toto všechno se v revizní správě objevilo :další revize v r. Základní lhůty povinných revizí se liší podle stáří hromosvodu.

Provádíme revize na celém území České republiky a Slovenské republiky. Máme potřebné osvědčení a oprávnění vydané TI ČR a Národného inšpektorátu . Hlavním úkolem hromosvodu je zejména zabránit vzniku .

Hromosvod se musí revidovat vždy po zjištěném zásahu blesku. Sami Vás budeme s dostatečným předstihem informovat o blížícím se konci revizní lhůty Vašich hromosvodů. Revizi hromosvodů může provádět pouze revizní technik s platným.

Společně s těmito revizemi nutno provádět revize elektrospotřebičů. Starosti o revize hromosvodů nechte na nás – ELPECO. Revize hromosvodů , revize bleskosvodů, revize zemničů, revize jímacích soustav ,. Takové revize hromosvodů má své stanovené lhůty provádění. Takové lhůty nemusíte vůbec na ně dávat pozor a tuto starost nechat zcela na nás. LHŮTY revizí jsou různé a pohybují se od jednoho roku do let, v závislosti na umístění el.

POZNÁMKA Rozdělení do skupin nemá vliv na vlastní průběh revize. Je důležité pro provozovatele, pro určení lhůt mezi revizemi podle tabulky . Provádíme elektro revize objektů, elektrických rozvodů v rodinných a bytových domech, revize hromosvodů , elektrických spotřebičů, elektro rozvodů, nářadí a strojů. Firma, která provádí pravidelné revize hromosvodu na objektu výrobní haly tvrdí, že se tyto revize musí provádět v intervalu každé dva roky.

Umístění elektrického zařízení , Revizní lhůty. Proč je nutné provádět revize a jaké jsou lhůty revizí ? Pravidelnými revizemi elektrických zařízení předcházíte úrazu elektrickým proudem.

Prostory objektů s prostředím s nebezpečím požáru – revizní lhůta roky . Každý vlastník objektu musí provádět revize elektro, pokud nějakým. Jako každé jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech provádět pravidelné revize a kontroly. Lhůty provádění pravidelných revizí dle zákona a vyhlášek. Nabízíme provedení revize elektroinstalací budov.

Vyskytuje se, když se krokový vodič formuje při pozitivně nabitých vrcholech . Přinášíme velký přehled lhůt revizí a kontrol zařízení z pohledu bezpečnosti.