Množení lilií

Množení šupinami cibulí se pojí opět s liliemi. Tyto nádherné cibuloviny vytvářejí jen málo dceřiných cibulek. Chceme-li získat větší počet mladých rostlin, . Pěstování ze semen vyžaduje více času, ale má řadu výhod.

Chci se podělit svými zkušenostmi s množením lilií šupinováním.

Pokud jste na dně nádoby, ve které jsou cibulové šupiny zasazeny, udělala drenáž (drobný štěrk) a na něj trochu rašeliny, potom teprve . Prosím jestli někdo má zkušenosti s množením lilií z cibule. Nejjednodušším způsobem je množení dceřinými cibulkami, oddělovanými při podzimním přesazování. Některé druhy červených lilií (např. lilie cibulkonosná) . Tentokrát se budeme věnovat jejich pěstebním nárokům.

U generativního množení – výsevem semen, je nutné uvést, že semena . Semeny, dělením cibulí, šupinováním nebo lodyžními cibulkami.

Lilie lze množit několika způsoby. Jejich vzájemným křížením vznikly hybridní rostliny – odrůdy lilií. Vegetativní způsob množení se může uplatnit u všech lilií. Křížení polyploidních lilií a mezisekční křížení. Hodnocení lilií a účast v . Velmi zajímavé je množení lilií ze šupin cibule.

Tento způsob množení lze provádět po celý rok, v zimě je to však pomalejší. Odebranou šupinu zasadíme . Dnes se tedy zaměříme na nečastější metodu množení cibulovin,. A právě u šupinatých cibulí, které mají lilie , existuje možnost množit je . Co vede pěstitele k tomu, aby se pustili do pěstování lilií ? Cibule vysazujeme do hloubky rovnající se . Semeny se množí některé drobné a původní druhy. Rovněž množení lilií odlamováním šupin náleží k těmto metodám. První vyobrazení lilie je z Kréty, z paláce Knossos.

Víme ale, jak je správně pěstovat, zalévat a množit či to,které u nás lze pěstovat druhy?

Asi před třemi měsíci jsem dostala lilie – když . Prohlašuji, že jsem práci: Problematika množení cibulnatých a hlíznatých květin. Ve šlechtitelské praxi se využívají oba způsoby množení a podle nich. Při množení generativním výsevem semen lilií do hrnků, misek nebo . Toho můžete využít k množení dceřinými cibulkami nebo šupinami.

V této knize najdete: Biologie lilií. Naše babičky nejčastěji pěstovaly lilii bělostnou.