Keramika historie

Slovo keramika pochází z řeckého slova „keramos“ – označení pro hlínu a. Pojďte s námi však nahlédnout do dávné historie keramiky. V některých obdobích historie jsou proto keramické výrobky často jediným hmotným dokladem o lidské činnosti a existenci. V současné době má keramika. Proto se v kapitole nazvané historie keramiky zabývají . V dřívějších dobách si keramické nádoby vyráběl každý sám, postupně však potřeba různých keramických výrobků narůstala a domácí výroba se .

Keramika je definována jako materiál anorganický, nekovový, ve vodě prakticky. První formy keramických předmětů vznikly dávno před počátkem . Jednou z nejstarších dovedností člověka byla od pradávných dob výroba předmětů z hlíny, kterým se říká keramika. Výroba keramiky patří k nejstarším oborům lidské činnosti a její historie sahá až do dob pravěku. První keramika je datována do doby mladšího paleolitu, . Repliky historické keramiky – keltské číše a misky, raně středověká a gotická keramika , vikingské a slovanské poháry, taliře a džbány. Nejstarší fajánsové (majolikové) výrobky tj.

Stručná celosvětová historie keramické výroby a vývoj technologií. V raném středověku se na Moravě začal přidávat grafit do hmoty nádob až na počátku 9.

Starší, v ruce robená keramika , je charakteristická hrubou . Jedna egyptská báje říká, že prvního člověka vymodeloval bůh Chnum na hrnčířském kruhu. Mělo by to také vypovídat o tom, že hrnčířství . OD HISTORIE DO SOUČASTNOSTI KERAMICKE DÍLNY V NOVÉ VSI I. Keramika raku je neodmyslitelně spjatá s pitím čaje v Japonsku. Japonsku založil Dengjo Saičo po svém pobytu . Historie a technologie Raku.

Velkou část sbírek tvoří keramika 18. Bystřici pod Hostýnem, Rajnochovicích, Hranicích, Vranově, Olomučanech . Keltská keramika ještě teplá! Nitranského Hrádku(okolo poloviny 3.tisíciletí). Hracholuská přehrada – technický unikát Plzeňského kraje, jedná se o sypanou hráz. Stavba Hracholuské přehrady byla prvně plánována již v roce . Levín – městys nedaleko Úštěka byl od 15.

Hrnčířské dílny vznikly kolem ložiska kvalitního jílu, které se . JAROSLAV PODMOL SOUSOŠÍ KERAMIKA. PUTTO – FÖRSTER, Vídeň, WIEN, keramika. Přehled vývoje vietnamské keramiky v jednotlivých historických etapách – od neolitu po 20.

Na historické fotagrafii vyobrazeno údolí řeky Lužnice, Zářečí, zámek,. Vznikala již od samého založení muzea . Absolventi keramické školy nacházeli před první světovou válkou. K jednání se sešlo na keramiků , bývalých žáků školy.

Jihozápadní část pohraničí, Chodsko, mělo příznivé podmínky pro vývoj hrnčířského řemesla i manufakturní a tovární výrobu keramiky – dostatek surovin, dřeva, . Expozice vyškovské lidové keramiky prezentuje jednu z nejvýznamnějších sbírek zlidovělé fajánse na Moravě.