Spotřeba zdící malty porotherm

Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení. Při zdění stěn můžeme maltu nahradit například polyuretanovou pěnou. A zvažujeme, zda bude lepší koupit zdící maltu či zdící pěnu.

POROTHERM Profi DRYFIX Obr. Malta pro tenké spáry ani zdicí pěna nejsou součástí dodávky.

Z porovnání ekologické bilance zdicí pěny Dryfix a malty pro tenké . Také je menší spotřeba zdicí malty a stavba je rychlejší. Porotherm a určitý druh malty , příp. Umožní zdění až do teploty -°C – Pro založení.

Je určena pro zdění všech druhů zdiva, zejména na zdění plných a velkoformátovaných cihel. Je vhodná pouze pro ruční zpracování. Spotřeba suché malty na 1 .

Wienerberger říkal, že na kraje by se měla použít termoizolační zdící malta. Vápenocementová zdicí malta pro běžné zdění. Pro zdění z pálených cihel platí několik všeobecných zása které je. Je možné použít i zubové hladítko, ale spotřeba lepidla je v tomto případě vyšší.

Keratherm DRYFIX – zdicí pěna na broušené cihly. Vývoj nových způsobů zdění snižuje spotřebu malty a zvyšuje se tak i rychlost zdění. Broušené cihly jsou zárukou značných finančních úspor (menší spotřeba malty , úspora na zařízení staveniště), a zároveň urychlují samotný proces zdění.

Ale pokud už chcete spořit, lepte v pruzích porotherm materiály, popsanými v bodě. Ono si treba aj spocitat spotrebu malty , piesku, a hlavne poctivo priratat . Cihly broušené jsem bral od Heluz a maltu zakládací stejně tak i pro zdění jsem. Tím malířským válečkem je trochu větší spotřeba (lepidla), ale Heluz nám.

Hmotnost celé palety s cihlami cihel (kg). Díky struktuře keramiky zároveň poklesla spotřeba malty na zdění , neboť se snížil. Zdicí malta nesmí zatékat do otvorů v cihlách! Součinitel prostupu tepla tohoto zdiva při použití speciální malty pro zdění na .

Kód Název MJ bez DPH s DPH Popis Skladem. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění. Cihelné překlady se používají jako plné nosné prvky . MALTY , PĚNA, PILY HELUZ, POMŮCKY PRO ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH. Speci kace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdivo. Zdivo je tak schopné poskytnout lepší tepelnou izolaci, spotřeba energií na . Zdění na celoplošnou maltu pro tenké spáry.

Zdění se provádí na maltu pro tenké spáry, která je v odpovídajícím množství součástí. Cihly jsou určené pro zdění na tenkovrstvou maltu.