Spádový klín eps 150 s stabil cena

Cena s DPH, Jednotka, Množství požadované, Cena. Expandovaný polystyren λ = 035. Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení, např. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů.

Výroba spádových klínů je kalkulována individuálně, dle půdorysu střechy v kterém musí.

Při odběru kompletní skladby ploché střechy, je cena výrazně nižší. Archiv Široký sortiment izolačních materiálů určených pro ploché střechy – Isover, Dekwool či Styrotrade. Kompletní sortiment, skvělé ceny. Chcete zboží rovnou objednat nebo poptat individuální cenu ? Polystyren EPS S Stabil.

POLYDEK spádový klín – kó j. Doporučený typ EPS pre spádové kliny. Pro paletové a kusové dodávky (např. klíny , kašírované dílce, střešní desky, drobné obchodní zboží) není minimální.

SPÁDOVÉ DOSKY, ATIKOVÉ KLINY. DPH, predajná bez DPH, predajná s DHP. Velká Bíteš (Níhov) Celková cena poptávky: – 8. SPáDOVÉ DOSKY, ATIKOVÉ KLINY.

EPS 100S spádový klín , poplast. Celková nabídková cena pro rozsah předmětu plnění veřejné zakázky bude stanovena jako nejvýše. Ceny jsou uvedeny bez DPH ().

Izolaciu mame 20cm, na to 10cm spadove kliny , parozabrana, fatrafol,. Dohodnutá celková smluvní cena díla se z původní částky. Orientační cena dodávky celkem, – Kč. Cena za dílo je ujednána pevnou částkou na základě veřejné soutěže ve výši: Etapa II.

Předpokládaná rozpočtová cena dle projektanta činí 5mil. Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré. Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3. Vzhledem k vyšší ceně spádových klínů větší část tloušťky izolace.

EPS 70S Stabil a střešní fólií Glastek Special mineral.

Soupis prací ceny u položek. Spádová doska na ploché strechy. Způsob ocenění viceprací a méněprací: stanovené jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny. Systém MultiTherm, parapet, EPS tl.

Deska klín spádový EXTRAPOR 150S Stabil m³. ROO Demontáž odpadních trub čtvercových o str.