Nátěrové hmoty definice

Laky a nátěrové oleje jsou materiály tvořící průhledný, tvrdý, ochranný nátěr především na dřevě, ale i na ostatních jiných materiálech. DEFINICE VLASTNOSTÍ NÁTĚROVÝCH HMOT. Nátěrové hmoty můžeme dělit do několika segmentů.

Ačkoliv výjimečně vodou ředitelné nátěrové hmoty a systémy dosáhly lepšího nebo srovnatelného hodnocení, zpravidla. Původní definice VOC ze zákona o ochraně ovzduší:.

Další definice a vysvětlení vám poskytne místní zástupce společnosti Hempel. Dvousložkové polyuretanové nátěrové hmoty. Roztok můžeme definovat jako směs dvou či více substancí, která má jednotné. Pro účely této směrnice: 1. Nátěrová hmota je jakýkoliv přípravek včetně transparentních laků, organických rozpouštědel a . Norma definuje termíny používané v oblasti nátěrových hmot ( nátěrových hmot , laků a surovin pro nátěrové hmoty ). Termíny týkající se specifických použití a .

Druh učebního materiálu: Prezentace. Správně odborně bychom měli používat pro všechny výrobky tohoto druhu souhrnné označení nátěrové hmoty a rozlišovat mezi slovem barva . V – nátěrové hmoty ředitelné vodou. U – polyuretanové nátěrové hmoty.

První číslice za velkým písmenem v označení barev určuje její zařazení do kategorie. Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena. Podívejte se na její náhradu. V normě jsou uvedeny příslušné termíny a jejich definice v češtině, angličtině,. Odborné termíny vztahující se k charakterizaci a . NÁTĚROVÉ HMOTY – souhrnný pojem pro výrobky, kde je zpravidla pojidlem organická filmotvorná látka.

Archiv Příspěvek definuje základní oblasti zkoušení nátěrových hmot a ochranných povlaků. Klasická definice nám říká, že nátěrová hmota se skládá ze tří složek – pojiva, rozpouštědla a aditiv. Zároveň se připouští, že naprosto nezbytnou složkou je . Definice „látek“ a „přípravkű“ je uvedena v nařízení. Níže naleznete zboží v internetových obchodech, které odpovídá . Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů .

Nátěr je souvislá vrstva nátěrové hmoty vzniklá při jedné aplikaci, resp. Práškové barvy byly zařazeny do skupiny nátěrové hmoty s názvem práškové. Z této definice lze tedy také logicky odvodit název prášková nátěrová hmota.

Tvorba a vznik NF, chemické vytvrzování, fyzikální . Tloušťka vrstvy, vydatnost: Tloušťka vrstvy,. VŘNH) rozumějí nátěrové hmoty , . Jednovrstvé nátěrové systémy vykazují minimální antikorozní účinky a proto je lze. Na této stránce jsou výsledky na dotaz značka nátěrové hmoty v aktuálním křížovkářském slovníku. Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH. KONSTRUKCÍ OCHRANNÝMI NÁTĚROVÝMI. Název anglicky: Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems – Part 5: Protective paint systems.