Nanášení tenkovrstvé malty

Tradiční způsob zdění s maltou nahrubo postupně vytlačuje modernější a úspornější způsob spojování stavebních prvků: tenkovrstvou maltou nebo lepidlem. U pálených prvků se zdicí malta volí podle způsobu nanášení. Malta má univerzální použití – je možné ji nanášet maltovacím vozíkem na celou. Nahrazena maltou POROTHERM Profi pro tenkovrstvé nebo celoplošné nanášení.

Maltu můžeme nanášet na celou horní plochu cihly v tloušťce mm.

Nanášení malty rovnoměrným namáčením cihel – výška ponoření . Nanášení tenkovrstvého lepidla je možné také namáčením cihel. Při zdění na tenkovrstvé cementové malty zásadně používáme nanášecí. Nanesení malty na styčnou spáru. LIVETHERM je tvarová úprava polystyrenových vložek, díky které je možné provádět nanášení tenkovrstvé malty v celé ploše tvárnic.

Podklad pro nanášení malty musí být pevný, čistý a zbavený prachu. Zdící tmel tenkovrstvý , malta na tenkou spáru pro zdění konstrukcí z . Zdivo vyzděné na celoplošnou tenkovrstvou maltu HELUZ vykazuje až o vyšší.

HELUZ celoplošné lepidlo se nanáší v tloušťce mm pomocí nanášecího. Zdicí malta POROTHERM Profi je určena pro zdění broušených cihel na tenkou spáru. Celoplošné lepidlo pro tenkou spáru je speciální tenkovrstvá malta. Promíchaná homogenní malta se ručně nanáší na zdivo.

Nanášecí válec pro lepidlo – pro nanášení malty pro tenkou spáru na broušené zdivo v. Dávkuje tenkovrstvou maltu na broušené cihly Porotherm Profi. Pro samotné zdění je možné použít dva typy speciálních tenkovrstvých malt ( lepidel), které se na cihly nanáší pomocí nanášecích válců. V interiéru i exteriéru k tenkovrstvému zdění tvárnic,.

Množství zdící malty YTONG namíchejte pouze takové, které spotřebujete v době. Tenkovrstvá zdící malta odolná povětrnosti a mrazu,. Před nanášením tenkovrstvé zdící malty YTONG srovnejte ložné plochy . Díky těmto vlastnostem se dají zdít broušené cihelné bloky na malty pro tenké.

Pro nanášení tenkovrstvých malt se používají k tomu vyvinuté . Zdění do tenkovrstvé malty Nanášení jádrové omítky Instalace pro vestavbu koupelny Pracovní návody Bydlení pod valbovou střechou Izolace . Malta se nanáší většinou pouze na ložnou spáru, takže je menší spotřeba materiálu. V čerstvém stavu reaguje alkalicky. Zamezte styku s kůží a očima.

Používejte ochranný oděv a ochran- né rukavice. Při nanášení stříkáním používejte i ochranné . Maltovací vozík na nanášení celoplošné tenkovrstvé malty na broušené cihly. K nanášení zdicí malty se používá Ytong zubatá lžíce odpovídající tloušťce zdiva. Při použití tenkovrstvé zdící malty je nejen mnohem méně dopravy a. Odpadá tak složité nanášení malty a rovnání, kontrola tloušťky lepící . Určená pro tenkovrstvé zdění způsobem nanášení na žebra cihelných bloků typu THERM.

Pro ruční zpracování ve vnitřním i vnějším prostředí. VAPIS tenkovrstvá malta pro zdění z přesných bloků s vysokou přilnavostí a distančními zrny, zajišťujícími minimální tloušťku ložné spáry. Pečlivě pak ometeme vzniklý prach.