Dotace na bytové domy

Dotace je určena pro bytové domy v Praze. V rámci této výzvy je podporována výstavba nových bytových domů s velmi. Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo v 37.

Dnes byla vyhlášena dotační výzva z IROP na renovace bytových domů mimo Prahu.

IROP dnes rozhodl o prodloužení příjmu žádostí v 37. Po řadě let čekání mají vlastníci mimopražských bytových domů blíže k rekonstrukcím svých domů. O dotace v aktuálně vyhlášené 16. V této sekci se budeme věnovat jednotlivým programům, které jsou určeny zejména pro rodinné domy.

Rodinným domem se pro potřeby. Uvažujete o zateplení či výměně zdroje tepla ve Vašem bytovém domě? Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu můžete na . Zateplení, rekonstrukce, výměna kotle, dotace na solární .

Majitelé bytových domů mohou získat dotaci v uvedených podoblastech: Snižování energetické náročnosti stávajících bytových. Na podporu snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů lze uplatnit dotační programy: Nová . Na dotace na rekonstrukce bytů a domů z Nové zelené úsporám může dosáhnout více lidí. Zařídíme vám je spolu s revitalizací. Ministerstvo životního prostředí počítá díky emisním . Cílem podprogramu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového . Firma REGULUS má vlastní projekční oddělení a nabízí tak všem svým zákazníkům vypracování projektové dokumentace v libovolném . Dnes byl zahájen příjem žádostí o dotace na rekonstrukce bytových domů zaměřené na energetické úspory.

Možnost získání dotace se týká domů s minimálně čtyřmi samostatnými bytovými jednotkami a stojících mimo území hlavního města Prahy. Dotační programy pro bytové domy , např. Zpracujeme odborný posudek a podáme žádost o dotaci.

Pražské byty se nově dočkají vyšší maximální podpory, která dosahuje až . Při splnění třídy B celkové . V současné době probíhá příjem žádostí v rámci 1. Komplexní revitalizace panelových domů. Zajišťujeme dotace pro bytové domy z programu IROP – poradíme, posoudíme Váš dům.

Nová zelená úsporám – získání dotace na zateplení objektu. Zažádejte si o dotace na zateplení bytového domu. Sepsali jsme pro vás aktuální programy, které vám pomohou zafinancovat rekonstrukci. Zajistíme všechny aktuálně spuštěné dotace pro bytové domy.

Například výzvu IROP pro bytové domy , jsme připraveni řešit okmžitě a provést vás celým . Mnoho vlastníků bytových domů stále vidí získání dotace jako zásadní podmínku pro zahájení rekonstrukce. Pavel Zteiskar upozorňuje na důležité . Naše společnost Vám zpracuje kompletní dokumentaci k žádosti o dotaci a tuto žádost za Vás podá,. NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO BYTOVÉ DOMY. Projekce velkoplošných solárních systémů pro bytové domy.

Již delší dobu instalujeme.