Zateplení nad krokvemi

Systém zateplení nad krokvemi se v poslední době objevuje stále častěji. Je tomu jak v důsledku stále vyšších požadavků norem na zateplo. V praxi se také ukazuje, že konstrukce zateplení nad krokvemi se stále častěji používají v kom- binaci se zateplením mezi a pod krokvemi.

Zateplení nad krokvemi s minerální vlnou je vždy difúzně otevřené. Umožňuje přiznat konstrukci krovu ze strany interiéru, dosáhnout vynikajících tepelně .

Nejdříve si tento typ zateplení střešní konstrukce vysvětlíme. Kromě systému zateplení mezi a pod krokvemi se stále více setkáváme i se systémy zateplení nad krokvemi. Tento způsob zateplení má totiž obrovskou výhodu.

Proto se od způsobu zateplování mezi krokvemi, pod nebo nad krokvemi upouští a začíná se stále více používat nadkrokevní zateplení , které je z hlediska . Při nadkrokevním zateplování máte dvě možnosti. Buď je všechna tepelná izolace nad krokvemi , nebo je část zateplení i mezi a pod krokvemi, . Ahoj, příští rok chceme stavět svépomocí a přemýšlíme o izolaci nad krokvemi.

Nemáte někdo s touhle technologií zkušenosti? Finančně vychází asi dráž, nevíte. Umožňuje využít celý prostor podkroví bez nutnosti snižování . Systémové řešení izolace šikmých střech nad krokvemi. Ukázka montáže zateplení nad krokvemi pomocí systému Isover.

Návo jak si krok za krokem poradit s položením izolace na šikmou střechu. Při zateplení šikmé střechy nad krokvemi je jak už bylo psáno výše tepelná izolace umisťována nad konstrukcí střechy, k tomuto je potřeba . Stále více se setkáváme se zateplením střechy nad krokvemi. Provádíme nejenom podkrokevní izolace . Zateplování nad krokvemi s materiály Knauf Insulation.

Provedením zateplení nad krokvemi vynikne krása dřeva formou přiznání dřevěné konstrukce krovu, podkroví tak získá příjemnou atmosféru a neopakovatelný . Jako izolant se obvykle používá minerální vata, jejíž cena je obvykle nižší než u izolantů pro zateplení nad krokvemi. Navíc je nutné konstrukci . Izolace nad krokvemi je velmi elegantní způsob zateplení šikmé střechy. Správná volba systému střechy a tepelné izolace je rozhodujícím faktorem, který .

Začalo se tedy používat i dodatečné zateplení pod krokvemi. Krokve jsou během provozu méně namáhány a tím se prodlužuje jejich životnost. Veškerá izolace je umístěna nad krokvemi , takže nedochází ke zmenšování . Montáž systému zateplení nad krokvemi je celkově snazší a rychlejší varianta než tradičnější způsob izolace. Odpadají problémy s úchyty . Rozhodně se proto vyplatí uvažovat nad jejím zateplením.

Vhodné je v tomto případě zvolit zateplení nad krokvemi , které je nejpřijatelnější z . Při zateplené střechy máte v podstatě volbu mezi zateplením nad krokvemi a zateplením mezi krokvemi. Je nezbytně nutné dbát na dostatečnou statickou vazbu mezi krokvemi, izolací nad krokvemi a laťováním pro pokládání tašek, aby nevznikaly tepelné mosty. Zdravé vnitřní prostředí, energetická úspornost staveb, jednoduchost provádění i architektonická flexibilita.

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NAD KROKVEMI. Technologický postup použití desek PAVATEX nad krokvemi.