Mikrovlnné vysoušení zdiva

Princip mikrovlnného vysoušení je založen na rozkmitání molekul vody ve hmotě zdiva, vzniku tepla vytvořeného jejich pohybem a třením, přeměny ve vodní . Mikrovlnné vysoušení zdiva. K zavlhčení dochází při záplavách, vytopením prasklých vodoinstalací, při zatečení z vadných dešťovodů nebo výskytem . Oproti jiným mnohonásobně časově náročnějším technologiím, jež vysušují zdivo hlavně z povrchu, je tato technologie mikrovlnného vysušování zdiva . Pro sanaci a odvlhčení suterénních prostor a spodních staveb užíváme mikrovlnné vysoušení zdiva , tepelně sálavé panely, absorpční a kondenzační vysoušeče .

Technologie mikrovlnného vysoušení stavebních materiálů a likvidace. Vlhké zdivo lze vysoušet několika způsoby. Likvidace biotických škůdců dřeva mikrovnným zářením a chemickým ochranným nátěrem.

Popis nejrozšířenějších dřevokazů a dřevokazných hub. Základní principem mikrovlnné technologie je rozpohybování molekul vody v daném materiálu, které sami vytvoří teplotu potřebnou pro vysoušení. STAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ.

Využití tyčové antény při mikrovlnném vysoušení zdiva.

Sanace vlhkého zdiva staveb. Tato technologie, je určena k rychlému vysoušení zdiva. Nicméně pro ty, kteří chtějí mít . Základní myšlenkou mikrovlnné technologie je, aby vysoušení probíhalo směrem zevnitř k povrchu. Voda sama vytváří teplo potřebné pro vysoušení zdiva, takže . Provádíme sanaci a izolaci vlhkého zdiva a staveb metodami: strojní podřezání, elektroosmóza, nerezové plechy, chemická injektáž, mikrovlnné vysoušení, . Elektronické vysoušení nahradí podřezání zdiva, sanace omítek, injektáž, izolace a …. Likvidace dřevokazného hmyzu a hub tlakovou injektáží a mikrovlnnou. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba izolace zdiva s. Vysoušení stavebních materiálů mikrovlnnou technologií.

Bezpečné vzdálenosti od emitoru mikrovlnného záření. Pokud máte ve vašem domě nebo bytě problém s nadměrnou vlhkostí zdiva a nevíte si. Princip technologie je v tom, že dřevo i zdivo se nechá za využití mikrovlnné technologie homogenně vysoušet rychleji a do větší hloubky než klasickým . S požadavkem na vysušení zvlhlého zdiva či stěn se setkáváme dosti často.

Zbavení se vlhkosti ze zdiva při malém a především při krátkodobém zvlhnutí.

Pro mikrovlnné vysoušení se používá frekvence GHz s délkou vln 1mm. Kromě dřeva je možné ji aplikovat i na zdivo , beton nebo minerální vlnu. Vedle vysoušení materiálu se tepelný účinek mikrovlnného záření . Přirozené vysychání nadměrně vlhkého zdiva je dlouhodobý proces.

K rychlejšímu vysušenízdivaje možné použít: X mikrovlnné vysoušení , X odvlhčovače . Chemická injektáž zdiva, mikrovlnné vysoušení, sanační omítky . Spočívá v nasycení zdiva vhodnou chemickou impregnací. F) Vzduchoizolační systémy. Hodnocení jednotlivých metod. Při hodnocení metod musíme . Vyschnutí povrchu zdiva takto zamáčených stěn trvá přibližně až měsíců.

Spořiče elektrické energie. Poptáváte likvidaci dřevokazného hmyzu a jste z okolí Českého Těšína?