Eps 200s technický list

Název výrobku: pěnový polystyren EPS 2S Stabil. Součinitel tepelné vodivosti. Vstupní surovina: EPS – pěnový polystyren (Expanded PolyStyren) bez HBCD. Střešní polystyren EPS 2S tl.

Dobrý den, tento polystyren EPS 2S je používán mimo jiné i jako izolace ploché . Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu.

EPS 1(označení polystyrenu). Pěnový polystyren ( EPS ) patří více než padesát let k významným izolačním materiálům. U nás nakoupíte Styrotrade EPS 2S za výhodnou cenu. Neváhejte, nyní Styrotrade EPS 2S za akční cenu! V S 3 G 2D PYE V S PYE G 2S 4. Technické parametre z technického listu.

Minerálna vlna, čadičová vlna,polystyrén 2S EPS. STYROTRADE EPS 2S polystyren – desky z pěnového polystyrenu pro .

Omietka 10) Obvodová lišta. ISOVER EPS 200S hrúbka mm. Doska z expandovaného polystyrénu – samozhášavá. Opis výrobku, účel a spôsob jeho použitia: na nenáročné aplikácie podkrovia, striech, stropov, . Styrodeska je vyráběna s pěnového polystyrénu styro EPS 200s , který umožňuje vyšší zatížení v tlaku.

STYRO EPS 2střešní a podlahový polystyren Styro EPS200S, střešní. Polystyrén Styrotrade EPS 2S pre ploché strechy a podlahy vysoko zaťažené. Délka dílce je m, šířka dílce.

Základní surovinou pro výrobu pěnového polystyrenu DCD IDEAL je zpěňovatelný polystyren ve formě perlí, obsahujících zpravidla 6- pentanu . Bachl EPS 2S Stabil – tepelně izolační desky určené pro ploché střechy vysoce zatížené a pro vysoce. Profily a lišty pro zateplení. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. V místě vnitřního parapetu bych rád dal pod parapety 1cm EPS 200S – zde by.

Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Mohli by jste mi prosím zaslat seznam výrobků a technických listů , které by byly . Lišta k ukončení oplechování parapetu – připojovací profil HPI UNI.

Bezatikový okraj střechy pod deskou OSB bude proveden z EPS 200S Stabil v tl. Zdravotně- technické instalace – zařizovací předměty. EPS 200S tloušťky 2mm (vrstvy po 1mm s překrytím spár),.

Parozábrana: Glastek Special . Podklady ( technické listy materiál ). Terasy jsou řešeny obdobnou skladbou s tepelnou izolací EPS 2S v. Nabízíme možnost zasílání aktualit ,řešíme technické otázky a vše ostatní k podpoře našich zákazníků.