Enkolit technický list

ENKOLITEM lze snadno lepit parapetní a atikové plechy, závětrné lišty , okapnice a jiná různá oplechování. ENKOLIT chrání plech proti koroznímu napadení . Lepidlo na plech za studena pro trvanlivá spojení. Enkolit je plastická stěrková hmota na bitumenovém základě pro lepení parapetů a antikových plechů za. ENKE špachtle na enkolit šířka cm.

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu.

Pokyny k realizaci technických zařízení: Je nutno zajistit dostatečnou . Pracovní postup naleznete v technickém listu. Enke Multi Protect – technický list. Areál školy je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu. Vhodné technické kontroly Při otevřené manipulaci použijte zařízení s . Technické informace jsou k dispozici v rámci poradenství RHEINZINK.

Firma RHEINZINK doporučuje používat pouze lepidlo ENKOLIT. Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu. Plastová krycí lišta L 40×4 lepit.

Enkolit ) dle potřeby vyspravit plochy poškozené při bourání původního a osazování nového okna. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby: Bude realizována. Emfi – PUtechnický list. PUR pěny Den Braven 5ml, čirá,.

Tmel těsnící NOVAPLAST 3ml, kartuš. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití. Vynechávají se pouze spáry u stěn, v rozích, u dilatačních spár – lišt. Při zpracování olova používat ochranné rukavice! Poznámka: Prodejní jednotka: tabule.

Archiv ověřit možnost odlepení pomocných prostředků (např. hrany podokenní lišty ), aby. Malá poškození povrchu nepodmiňují technickou závadu, protože relativně. V každém případě musí být zajištěna . Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace. Zakládací lišta lícového zdiva ve 2. KJG, oplechování parapetů, rš 3mm, enkolit.

Nabídkovou cenu v požadované struktuře uchazeč uvede na krycí list nabídky a do návrhu smlouvy. Výčet a závěry stavebně- technického průzkumu objektu. Založení systému a soklových lišt.

Naše nabídka je zpracována na základě technických požadavků poptávky. ROSoklová lista hlinik KZS U. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. Trvalé vybavení stavby: V souladu s požadavky PBŘ budou v.