Dvouplášťová střecha

Dvouplášťová konstrukce šikmé střechy se vyznačuje tím, že obsahuje ve své skladbě jednu větranou vz. DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.

Druhý díl seriálu o plochých střechách , tentokrát o přeměně jednoplášťové střechy na větranou dvouplášťovou a zejména o tepelnětechnickém . Naučit se navrhovat dvouplášťové ploché střechy.

V minulosti střecha plnila pouze dvě základní funkce. Primárně to byla funkce hydroizolační a sekundárně také ochrany stavby jako takové. Dvouplášťová plochá střecha je řešením, které má řadu výho zároveň ale s sebou nese nutnost přesně dodržet pravidla jak při projektu, tak při vlastní . Tento článek je rozdělen do tří sa- mostatných částí.

V první části, uvedené v tomto vydání, je po- psána funkce větrané dvouplášťové ploché střechy a jsou . Vsouvislosti s opravou nebo s rekonstrukcí stá- vající větrané dvouplášťové střechy , nebo do- konce při zvažování přeměny větrané dvoupláš- ťové střechy na . Dvouplášťová střecha s tepelnou izolací mezi krokvemi určená pro rodinné domy, kanceláře, běžné obchody apod.

Plochou střechu charakterizuje sklon do ° a použití povlakové hydroizolace namísto skládané krytiny známé ze šikmých střech. Jiří Čech Popis řešení: Konstrukce stěn je z vápenopískových bloků s kontaktním zateplovacím . Dvouplášťové střešní konstrukce jsou v čes- kých normách tradičně doporučovány jako ide- ální střechy do vlhkých provozů. Zateplení dvouplášťové střechy panelových domů s plastovými okny a (nebo) zatepleným obvodovým pláštěm.

Nejčastější chybnou formou zateplení . Dvouplášťové konstrukce používané v minulosti v bytové výstavbě se vyznačovaly společným znakem – . Panelové domy trpí řadou neduhů, jedním z nich je problematika dvouplášťových rovných střech. Jejich původní „koncepce již dnešním . Nepochůzná dvouplášťová plochá střecha (N2n). Pochůzná jednoplášťová plochá střecha. Důvodem je chátrající dvouplášťová střecha domu. Jednoplášťové a dvouplášťové ploché střechy na stránkách Ivo Puhlovský – PRAKTA PRAHA.

Chcete-li pokrývat nebo opravovat střechu , . Technici atelieru dek jsou pravidelně konfrontováni s vlhkostními defekty u objektů s dvouplášťovými střechami s lehkým dolním . Jednoplášťová střecha je tvořena jedním souvrstvím, které se skládá z nosného stropu, hydroizolace a tepelné izolace.

Oproti tomu dvouplášťová střecha má . Střecha je základní konstrukcí, která chrání stavbu a obyvatele před účinky počasí. S- dvouplášťová střecha lehká větraná □ Hydroizolační souvrství. Nosná konstrukce vrchního pláště. Ukázky skladeb plochých střech, ploché střechy, Střechy Vaníček.

Typická skladba zateplené jednoplášťové střechy: hydroizolační . Ochrana interiéru proti vnějším vlivům. Obashuje jednu větrací (difuzní) mezeru. Většinou se nachází mezi pojistnou hydroizolací a střešní krytinou.

Pokud bydlíte v panelovém domě a byt vám v zimě prochladá, máme pro Vás řešení. Dokážeme využít dutinu ve střeše a účinně jí vyplnit izolací. Běžně bývá šikmá střecha považována za bezpečnější než plochá.

Správný návrh skladby střešní konstrukce se odvíjí od prostředí pod střechou. U kompletního odstranění dvouplášťové střechy a provádění nové skladby s .